.

 

MENO SPOLOČNOSTI

Poľsko – REGION
00-000 Mesto
sv. číslo ulice

TWOJA FIRM - Je veľmi dôležité starať sa o klienta, riadiť sa radami klienta. Pretože, ak hovoríme do najmenších detailov, nikto by sa nemal zapájať do žiadnej práce, pokiaľ z toho nemá nejaký úžitok. Nehnevajte sa na bolesť, na pokarhanie v rozkoši, chce byť o vlások od bolesti, v nádeji, že nedochádza k rozmnožovaniu.

Viac informácií:
RU

TWOJA FIRM - Je veľmi dôležité starať sa o klienta, riadiť sa radami klienta, no tentoraz ich zasiahne veľa práce a bolesti. Pretože, ak hovoríme do najmenších detailov, nikto by sa nemal zapájať do žiadnej práce, pokiaľ z toho nemá nejaký úžitok. Nehnevajte sa na bolesť, na pokarhanie v rozkoši, chce byť o vlások od bolesti, v nádeji, že nedochádza k rozmnožovaniu.

Viac informácií:
pol-agro.pl